Konferencja naukowa-I W. Ś.

100. rocznica wybuchu I wojny światowej

27 listopada 2014 roku młodzież koła historycznego wzięła udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Referaty:

1/ Dążenia narodowowyzwoleńcze mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej przed wybuchem I wojny światowej, dr Władysław Kubiak, Włocławek.
2/ Bałkańskie inspiracje dla polskiego ruchu niepodległościowego w przededniu i podczas wybuchu I wojny światowej, prof. dr hab. Władysław Stępniak, Warszawa.
3/ Garnizon rosyjski we Włocławku w 1914 roku, mgr Tomasz Wąsik, Włocławek.
4/ Twierdza Toruń i Twierdza Grudziądz w niemieckich planach wojennych w momencie wybuchu I wojny światowej, mgr Mirosław Basiewicz, Toruń.
5/ Bitwa pod Włocławkiem w listopadzie 1914 roku, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Toruń.
6/ Straż Pożarna Włocławka w czasie I wojny światowej, dr Zdzisław Zasada, Włocławek.
7/ Walki w Prusach Wschodnich w latach 1914-1915, dr Michał Glock, Elbląg.
8/ Duchowieństwo włocławskie w I wojnie światowej, ks. dr hab. Józef Dębiński, Toruń.
9/ Ziemia dobrzyńska w okresie I wojny światowej, dr Hanna Szczechowicz, Włocławek.
10/ Obozy dla rosyjskich jeńców wojennych w Niemczech [zlokalizowane na terenie Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski] po walkach na froncie wschodnim 1914-1917, prof. dr hab. Zbigniew Karpus, Toruń.

Konferencji towarzyszyła wystawa, natomiast treść niektórych referatów wzbogaciła prezentacja multimedialna. Materiały z konferencji naukowej zostaną opublikowane w 2015 roku. Serdecznie dziękujemy szanownym organizatorom i prelegentom za umożliwienie nam udziału w konferencji, za wzbogacenie nas o wiedzę na temat Wielkiej Wojny opowiedzianej z perspektywy Kongresówki, regionu i Włocławka, za wyjaśnienie pojęć, zjawisk i procesów historycznych.