KNH – rok szkolny 2006/2007

Realizacja programu „Historia Polski wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów” – moduł IV „Rzeczpospolita – „Wiek Marsa” i czasy saskie. Barok”.

1) Wykłady – spotkania:

a) Rzeczpospolita w XVII w. – panowanie Wazów i „Piastów”
b) Rzeczpospolita w czasach saskich
c) Architektura i sztuka baroku
– film pt. : „Katalog zabytków”,
– albumy i opracowania.
d) Warszawa i Włocławek w XVII i I poł. XVIII wieku.

2)Wycieczki:

a) Warszawa – Zamek Królewski i Stare Miasto (09.2006)
b) Włocławek – „Szlakiem baroku”
c) Sanktuarium maryjne w Skępem i Oborach

3)Wystawy w szkole.

4)Współpraca z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział we Włocławku, Włocławskim Towarzystwem Naukowym oraz Bractwem Miłośników Starych Miast.

5)Współpraca z Muzeum Historii Włocławka.

6)Wykonanie pomocy dydaktycznej : Tablica genealogiczna Wettinów.

7)Redagowanie serwisu internetowego KNH.