KNH 2003-2016

Działalność Koła Naukowego Historyków Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku w latach 2003-2016.

             Koło Naukowe Historyków o profilu turystycznym działa od 2003 roku. Podjęta z inicjatywy piszącego te słowa działalność ożywiła i urozmaiciła ofertę zajęć pozalekcyjnych, przyczyniając się do rozwoju intelektualnego młodzieży. Odbiorcami są uczniowie zainteresowani historią i aktywną formą spędzania czasu, zdobywaniem wiedzy wykraczającej poza ramy programu szkolnego, czerpiący przyjemność z uczestnictwa w przygodzie intelektualnej i poznawania piękna ojczystego kraju. Do koła należy kilkanaście osób. Współpraca z taką mobilną grupą pozwala na realizację celów poprzez stosowanie różnorodnych metod. Efekty pracy i przemyśleń prezentowane są na forum szkoły za sprawą Internetu, wystaw, publikacji i udostępnianych pomocy dydaktycznych. To wszystko przyczynia się do poszerzenia zainteresowań innych osób i bieżącego śledzenia działalności koła oraz kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły.

PROGRAMY AUTORSKIE

Praca Koła Naukowego Historyków przebiega zgodnie z autorskim programem „Historia Polski wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów”. Celem zasadniczym jest turystyka kulturowa pozwalająca na poznawanie historii m.in. poprzez bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury materialnej i konfrontację wiedzy zdobytej na lekcjach historii i na zajęciach pozalekcyjnych z empirycznym przeżywaniem zabytków.

Odzwierciedleniem tej koncepcji poznawania historii jest świetne hasło marketingowe promujące piernikowy gród pod tytułem „gotyk na dotyk”. Program obejmował dziesięć modułów, z tym że od trzeciego modułu równolegle realizowany jest nowy program autorski „Historia i zabytki małej ojczyzny – poznawanie dziejów i sztuki Włocławka”. Wycieczki po Włocławku organizowane są zawsze w ferie zimowe, a wyjazdy do innych miejscowości w soboty. Zarówno jeden, jak i drugi program pozwoliły w ciągu 10 lat działalności koła na zwiedzenie zabytków dwudziestu miejscowości. Prawie zawsze odwiedzaliśmy muzea, kierując się realizowanym programem, na przykład: Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Ziemi Chełmińskiej w renesansowym ratuszu, Muzeum Okręgowe w Toruniu w gotyckim Ratuszu Staromiejskim, Muzeum Kinematografii w Pałacu Scheiblera, Muzeum Włókiennictwa [Biała Fabryka] i Muzeum Willa Herbsta w Łodzi, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Mazowieckie w Płocku znajdujące się w modernistycznej kamienicy, Muzeum Ziemi Łowickiej, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta Bydgoszczy [zabytkowe spichrze nad Brdą] oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i Włocławskie Muzeum Diecezjalne.

W latach 2003 – 2013 poznaliśmy historię i zwiedziliśmy zabytki Torunia, Chełmna, Poznania [Stare Miasto i Ostrów Tumski], zabytki Gniezna, Płocka, Warszawy [Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście], zabytki Łowicza, Bydgoszczy, Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka, Raciążka, Łodzi, Brześcia Kujawskiego, Kowala. W Wieńcu i w Brzeziu spacerowaliśmy „Szlakiem Kronenbergów”. Odwiedziliśmy Lipno, Karnkowo, Skępe w ziemi dobrzyńskiej. Poznajemy także Włocławek – naszą małą ojczyznę. Ze względu na czas i odległość obszarem naszego zainteresowania jest przede wszystkim Mazowsze, Wielkopolska, Kujawy oraz ziemia dobrzyńska i chełmińska.

Poznając historię i zabytki Włocławka i okolic zrealizowaliśmy kilkanaście wycieczek miedzy innymi: szlakiem gotyku, renesansu i baroku, szlakiem Wita Płażewskiego, Powstania Styczniowego, szlakiem zabytkowych kościołów, włocławskich muzeów oraz niemieckich fortyfikacji z czasów II wojny światowej. Zwiedziliśmy bazylikę katedralną i Park Sienkiewicza oraz odwiedziliśmy miejsca pamięci narodowej W planach mamy kolejne wycieczki zatytułowane: „Dawne Zazamcze”, „Szlakiem ewangelików po Kujawach”, „Zapora na Wiśle”.

Od trzech lat realizujemy nowy program autorski zatytułowany „Zabytkowe nekropolie w Polsce oraz wielkie muzea krajowe”. W trakcie realizacji turystyki miejskiej pojawiły się elementy wspomnianego programu, na przykład wyżej wymienione muzea oraz mały parafialny cmentarz w Karnkowie i zabytkowy cmentarz komunalny we Włocławku. W latach 2013 – 2016 poznaliśmy historię i sztukę najstarszego cmentarza Świętego Jerzego w Toruniu, Cmentarza Wojskowego na Powązkach oraz Starych Powązek, kolejny oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, Dom Eskena i Muzeum Powstania Warszawskiego. Musimy pamiętać, iż zabytkowe cmentarze posiadają dużą wartość artystyczną i architektoniczną, są też często tragicznym świadectwem losów Polaków, których „wolność krzyżami się mierzy” i stanowią integralną część naszego dziedzictwa kulturowego.

Realizując obecny program zajmujemy się także historią małej ojczyzny oraz dalszym poznawaniem dziejów i zabytków kolejnych miast i miejscowości. Te cele wyznaczają logikę naszych działań.

W kolejnych latach planujemy zwiedzić następne oddziały Muzeum Okręgowego w Toruniu [Dom Kopernika, Kamienicę pod Gwiazdą i Muzeum Piernika], MZKiD [Kłóbka i Nieszawa – muzea i miejscowości], zabytkowe cmentarze w Łodzi -Żydowski, Protestancki i Katolicki oraz Muzeum Miasta Łodzi Pałac Poznańskiego i Manufakturę. Chcemy też kontynuować zwiedzanie Warszawy z jej licznymi i wspaniałymi muzeami [Polin, Wilanów, Łazienki, Narodowe i Wojska Polskiego].

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Miejską Biblioteką Publiczną, Kujawską Szkołą Wyższą, Galerią Sztuki Współczesnej, Włocławskim Muzeum Diecezjalnym, władzami samorządowymi Chełmna. Podczas wycieczki do „Krakowa północy” zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Pana Mariusza Kędzierskiego do magistratu i rozmawialiśmy na temat historii i zabytków oraz otrzymaliśmy ilustrowane przewodniki Chełmna. Korzystamy z opracowań, uczestniczymy w lekcjach muzealnych, bierzemy udział w promocjach publikacji. Ponadto wzięliśmy udział w obchodach stulecia Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Zwiedzamy wystawy, uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach naukowych: Od Wodzisława do Włocławka, Wyzwolenie Włocławka 1945, Zamek we Włocławku, Dzieje 14 Pułku Piechoty, Renesansowy atlas świata, Ród Bojańczyków, Czara włocławska, Wielkie postacie w dziejach Katedry Włocławskiej, Skarby Katedry Włocławskiej, Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza,100. rocznica wybuchu I wojny światowej, Na progu kapitalizmu. Udział w wydarzeniach kulturalnych, na których spotykamy ludzi nauki, sztuki i polityki, jest ważnym czynnikiem kształtującym naszą wiedzę o przeszłości i współczesności.

KONKURSY

Uczestniczymy w konkursach przedmiotowych. Zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie historycznym „Cmentarz we Włocławku” zorganizowanym przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urząd Miasta we Włocławku, przygotowaliśmy prezentację multimedialną na konkurs „Zabytek wart poznania” pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wzięliśmy udział w konkursie z okazji 90. rocznicy niepodległości Polski pod patronatem posła Łukasza Zbonikowskiego i konkursie fotograficznym z okazji sześćsetlecia konsekracji katedry oraz zajęliśmy drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

KAMPANIE, WYSTAWY, APELE

Uczestniczyliśmy w kampanii społeczno-edukacyjnej „Pamiętam. Katyń 1940”, obecnie bierzemy udział w kolejnej kampanii zainicjowanej przez IPN pod hasłem „Zapal światło wolności” w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Każdego roku organizujemy w szkole wystawy dotyczące zbrodni katyńskiej oraz 13 grudnia 1981 roku. Na stronie internetowej naszego koła prezentujemy materiały, opracowania i symbolicznie „Zapalamy światło wolności”.

Młodzież koła historycznego przygotowuje referaty na apele z okazji rocznicowych świąt państwowych, wystawy tematyczne, na przykład z okazji święta patrona szkoły, święta niepodległości, rocznic wydarzeń historycznych. Jesteśmy organizatorem szkolnych konkursów o tematyce historycznej. Koło Naukowe Historyków było gospodarzem sympozjum naukowego z okazji 210. rocznicy Powstania Kościuszkowskiego.

STRONA WWW

Polecamy stronę internetową naszego koła [www.knh.wwi.pl], na której można znaleźć interesujące informacje, materiały, opracowania, artykuły i felietony bogato ilustrowane zdjęciami naszych działań. Korzystali z nich i pozytywnie ocenili Adam Willma redaktor „Gazety Kujawskiej” w artykule „Pamiątka z fajansu”[9.11. 2007], Wikipedia, Młody Włocławek.pl, itd. Na stronie internetowej Żydzi.Włocławek.pl jest artykuł tematyczny ze strony koła historycznego ”Synagoga”. Nasza strona internetowa połączona jest linkiem ze stroną internetową naszej szkoły [www.zss.q4.pl]. Wspólnie z młodzieżą koła historycznego opracowałem stronę internetową na temat „Dziennika bojowego 14 Pułku Piechoty”[www.14pp.wwi.pl]. Ze strony tej korzystali liczni historycy, m.in. Przemysław Dymek w opracowaniu monograficznym „Toruńska Dywizja. 4 Dywizja Piechoty 1921-1939”.

OSIĄGNIĘCIA

Koło Naukowe Historyków umieszczone jest w rankingu najlepszych kół naukowych w Polsce w katalogu onet.pl, a także wymieniane jako opiniotwórcze gremium na forach internetowych poświęconych rewitalizacji Włocławka. Koło nasze zostało włączone do grona partnerów Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we Włocławku.

Opiekun koła historycznego opracował biogram do Włocławskiego Słownika Biograficznego, opublikował kilka artykułów w „Życiu Włocławka”, współredagował kwartalnik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza „Refugium”. Uczestniczyliśmy w organizowanych przez bibliotekę „Spotkaniach z historią”, na jednym z nich w charakterze gościa wystąpił Dariusz Koziński. Spotkanie pod tytułem „Kapitan 14 Pułku Piechoty i jego dziennik bojowy z kampanii wrześniowej” wpisywało się w organizowane w mieście obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Fragment dziennika czytał dyrektor Teatru Impresaryjnego Pan Jan Polak. Opiekun koła przedstawił referat o 14 Pułku Piechoty na spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2015 roku piszący te słowa wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Włocławka o ratowanie dwóch zabytkowych pomników nagrobnych oraz podjęcia działań renowacyjnych na najbardziej zdegradowanej, ewangelickiej części naszego cmentarza.

Swoją pasję związaną z historią i poznawaniem jej między innymi poprzez turystykę od ponad dwudziestu lat pracy nauczycielskiej staram się przekazać młodzieży. W pracy Koła Naukowego Historyków Zespołu Szkół Samochodowych zaangażowanych było bardzo wielu uczniów.

Dariusz Koziński, Koło Naukowe Historyków, [w:] Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „Uczmy”, nr 4/2016, s.55-57.

 

Zobacz również: Nagroda w konkursie

oraz Konkurs historyczny