Kaplica NMP Katedry Włocławskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej, organizacja pożytku publicznego wytrwale działa na rzecz popularyzacji i renowacji najcenniejszego zabytku naszego miasta. W tym roku wydano kolejny kalendarz [seria limitowana], który prezentuje piękno odnowionej Kaplicy Mariackiej oraz dwa foldery [Katedra Włocławska – historia i sztuka i Błogosławiony biskup Michał Kozal].

Opublikowano także albumik dotyczący Kaplicy NMP eksponujący wszystkie elementy wystroju wnętrza: marmurowe pomniki nagrobne biskupów, ołtarz, marmurowe posągi świętych, kartusze herbowe, kopułę, kutą kratę z XVII wieku i ukazujący kaplicę na tle bryły kościoła katedralnego. Publikacje takie są potrzebne i dostępne cenowo dla każdego.