Kamienie Pamięci

21 grudnia 2017 roku KNH zgłosiło swój udział w projekcie edukacyjnym „Kamienie Pamięci – Nieznany Bohater Niepodległości”. Organizatorem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej.

   Celem projektu jest odnalezienie bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpasowującego się w temat projektu, który działał na rzecz niepodległości w latach 1914 – 1939:

a/ brał udział w walkach wojsk polskich lub działał na rzecz społeczności lokalnej w latach 1914-1918,

b/ brał udział w kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej w latach 1918-1921,

c/ brał udział w budowie II RP.

Może to być ktoś, czyja biografia jest już przedmiotem badań historyków, lub ktoś, kto nie został zapisany w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje. My już takiego bohatera mamy!

    Harcmistrz Józef Koziński kapitan 14 Pułku Piechoty, jako uczestnik konspiracyjnego harcerstwa brał udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 roku, wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku, zajęciu Wilna w październiku 1920 roku i w walkach na Łotwie w listopadzie i grudniu 1920 roku. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w 1925 r., następnie Szkołę Podchorążych i Oficerską Szkołę Piechoty. Od 1928 r. służył we włocławskim 14 Pułku Piechoty, z którym walczył w kampanii polskiej 1939 r. i dostał się do niewoli. W czasie wrześniowych walk pułku prowadził dziennik bojowy, który następnie w oflagu został zredagowany. Był założycielem harcerstwa wodnego we Włocławku, komendantem męskiego hufca harcerzy w latach 1931/39. Założył Pogotowie Wojenne Harcerzy. Był animatorem sportów wodnych w mieście, sam czynnie uprawiał sport (pływanie, kajakarstwo, żeglarstwo, lekkoatletykę). Odnosił sukcesy w zawodach sportowych. Założył w mieście Yacht Klub Wojskowy, pływalnię nad jeziorem Czarnym, działał w klubie sportowym, PTK, PCK, LOPP. Po wojnie kontynuował działalność społeczną, natomiast życie zawodowe związał z pożarnictwem. W czasie pobytu w  niewoli niemieckiej prowadził pamiętnik.

 

 Realizacja projektu – plan działania:

a/  odtworzenie i udokumentowanie życiorysu naszego bohatera:

–  portfolio

b/  zaprezentowanie bohatera społeczności lokalnej:

–  strona internetowa prezentująca bohatera,

–  strona internetowa KNH,

–  portale społecznościowe Facebook,

–  wystawa w szkole,

–  spotkanie z gościem,

–  wniosek do Rady Miasta Włocławek,

– artykuł.

c/  pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego naszego bohatera:

–  dąb pamięci na terenie szkoły,

–   hasło w Wikipedii.

d/  do 31 marca 2018 r. wysyłamy sprawozdanie do IPN-u.

 

   Na stronie internetowej KNH będziemy prezentować wszystkie nasze działania związane z realizacją IX edycji projektu Kamienie Pamięci.