Kamienie Pamięci – Wikipedia

Biorąc udział w X edycji projektu edukacyjnego IPN-u Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej kontynuujemy współpracę z włocławskim wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem autorem kilkunastu haseł dedykowanych oficerom 14 PP. W roku szkolnym 2017/18 z naszą pomocą Pan Michalak opracował hasło o kapitanie Józefie Kozińskim, które obecnie rozwijamy podkreślając działalność naszego bohatera w ruchu harcerskim. W haśle wyodrębniona została nowa kategoria poświęcona ZHP oraz J. Kozińskiemu jako harcmistrzowi i komendantowi włocławskiego hufca.

WIKIPEDIA: Józef Koziński