„Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej”. Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej” (adresat: IPN/Oddział Katowice).

 

1/… 7/ Krótki opis działań w ramach projektu

Realizacja projektu – plan działania:

a/ Odnalezienie bohatera i udokumentowanie jego życiorysu:

– biografia.

b/ Przedstawienie bohatera społeczności lokalnej:

– strona internetowa pod adresem www.14pp.wwi.pl prezentująca kpt. J. Kozińskiego i jego Dziennik bojowy 14 PP,

– strona internetowa Koła Naukowego Historyków (www.knh.wwi.pl), na której dokonujemy wpisy związane realizacją projektu,

– wystawa w szkole poświęcona bohaterowi,

– spotkanie w szkole z historykiem i wnukiem hm. J. Kozińskiego,

– artykuł „Harcmistrz Józef Koziński”.

c/ Utrwalenie pamięci o bohaterze i jego dokonaniach w lokalnej przestrzeni publicznej:

– hasło w Wikipedii,

– Izba Pamięci w szkole,

–  Patron dla Koła Naukowego Historyków,

– wydanie biografii.

Do zaprezentowania bohatera projektu „Harcerze Niepodległej” społeczności lokalnej wybraliśmy media elektroniczne: dwie strony internetowe, które prowadzimy oraz portale społecznościowe. Na stronie internetowej (www.14pp.wwi.pl)  prezentujemy biografię harcmistrza Józefa Kozińskiego kapitana 14 Pułku Piechoty. Strona poświęcona jest „Dziennikowi bojowemu 14 PP” i pamięci kpt. Kozińskiego. Dziennik powstał podczas kampanii polskiej 1939 roku i został zredagowany podczas pobytu autora w niewoli niemieckiej w oflagu.

  Strona pod adresem www.knh.wwi.pl dotyczy działań koła historycznego i realizowanych przez nas programów autorskich. Na stronie opisujemy nasze działania związane z realizacją projektu IPN „Harcerze Niepodległej” oraz opublikowaliśmy artykuł o działalności harcerskiej bohatera pod tytułem „Harcmistrz Józef Koziński”. Sprawozdanie z realizacji projektu, które wyślemy do IPN-u jest szóstym wpisem na stronie związanym z naszym udziałem w projekcie. Materiały przez nas opracowane dotyczące projektu i bohatera wypromowaliśmy na portalu społecznościowym Facebook’a.

  18 lutego 2019 r. w szkole przygotowaliśmy wystawę poświęconą działalności harcerskiej J. Kozińskiego. Wystawa jest częścią Izby Pamięci w szkole w sali 31D. W piątek 1 marca KNH przedstawiło w szkole projekt „Harcerze Niepodległej”. W prezentacji projektu uczestniczyła Pani wicedyrektor K. Dąbrowska, koleżanki i koledzy nauczyciele oraz młodzież. Uczniowie obejrzeli wystawę, pamiątki rodzinne, zbiory falerystyki związane z harcerstwem, album o ZHP i publikacje poświęcone włocławskiemu harcerstwu. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz wykład opiekuna KNH na temat roli harcerstwa w czynie niepodległościowym, udziału ZHP w walce o suwerenną Polskę. Nasze strony internetowe są połączone linkiem ze stroną szkoły (www.zss.q4.pl).

   Kolejnym etapem realizacji projektu było pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego bohatera. W 2018 r. wspólnie z włocławskim wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem autorem kilkunastu haseł poświęconych oficerom 14 Pułku Piechoty opracowaliśmy hasło o hm. J. Kozińskim kpt. 14PP. Hasło na Wikipedii wzbogaciliśmy o nową kategorię poświęconą działalności harcerskiej Kozińskiego. Podczas spotkania w szkole i prezentacji bohatera i projektu poinformowaliśmy społeczność szkolną o przyjęciu przez Koło Naukowe Historyków Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku imienia Harcmistrza Józefa Kozińskiego kapitana 14 Pułku Piechoty kawalera OVM oraz KW.

   Podjęliśmy już działania dotyczące wydania drukiem w formie broszurowej biografii hm. Józefa Kozińskiego, które trafią do bibliotek szkół średnich i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.

   Każdy wpis na stronie internetowej KNH, szkolnej i na Facebook’u związany z projektem Instytutu Pamięci Narodowej „Harcerze Niepodległej” sygnujemy logo projektu.

8/ Instytucje i osoby wspomagające realizacje projektu

  Pomoc w realizacji projektu otrzymaliśmy ze strony naszej szkoły i Pana dyrektora Ryszarda Suwały. Pan Rafał Michalak pomógł nam w opracowaniu i umieszczeniu w Wikipedii hasła o harcmistrzu J. Kozińskim. Pan Robert Feter nauczyciel naszej szkoły pomógł w opracowaniu i wydrukowaniu dokumentów.

  Ważnym wydarzeniem w promocji włocławskiego ZHP było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele garnizonowym pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. Uroczystość z udziałem Prezydenta Miasta Włocławka Pana Władysława Skrzypka, radnych,  pocztów sztandarowych miała miejsce w 2006 roku. W gronie uhonorowanych weteranów włocławskiego ruchu harcerskiego znalazł się harcmistrz Józef Koziński.

9/ Wrażenia z realizacji projektu

    Realizując projekt „Harcerze Niepodległej” skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na działalności harcerskiej naszego bohatera. Przedstawiliśmy harcmistrza J. Kozińskiego na szerokim tle historii harcerstwa, w szczególności harcerstwa włocławskiego. Harcerstwo oprócz pracy zawodowej Kozińskiego było jednym z kilku obszarów jego aktywności społecznej: PCK, LOPP-LOK, PTK-PTTK, KOR.

                                   KNH