Jubileusz 100-lecia Niepodległości Polski

      Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezentujemy w szkole wystawę w holu głównym oraz przygotowaliśmy referat na akademię szkolną.

     W lutym 2019 roku zorganizujemy kolejny konkurs historyczny poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz w październiku 2018 roku zgłosiliśmy akces do udziału w ogólnopolskim projekcie IPN-u „Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej”. Finał projektu odbędzie się w maju 2019 roku w Katowicach.

Jubileusz 100-lecia Święta Niepodległości Polski

      100 lat temu, wraz z zakończeniem I wojny światowej, Polska powróciła na mapę Europy. 11 listopada 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach zaborów Polska odzyskiwała niepodległość. 11 listopada zamknięty został historyczny etap zmagań o odrodzenie niepodległego bytu państwowego. Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla naszych aspiracji niepodległościowych wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny światowej mogliśmy jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie państwa zaborcze będą całkowicie rozbite i bezsilne. Rozwój wydarzeń w Europie oraz nasze zaangażowanie polityczne i wojskowe w I wojnie światowej, zwłaszcza po stronie zwycięskiej Ententy sprawiły, że niepodległość Polski znalazła szerokie uznanie i poparcie wśród narodów świata.

     11 listopada władzę przejmuje w kraju Józef Piłsudski, wokół którego konsoliduje się całe społeczeństwo. Rozpoczęła się praca od podstaw, odrabianie straszliwych porozbiorowych strat. Na pierwszy plan wysuwa się problem odbudowy terytorialnej państwa, walka o granice oraz obrona dopiero co odzyskanej niepodległości przed agresją Rosji bolszewickiej. Proces ten trwa aż do roku 1922 i kończy się wielkim sukcesem. Wybitne postacie z owych przełomowych lat to Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, generał Józef Haller, generał Lucjan Żeligowski.

     W maju 2017 roku Sejm uchwalił, że rok 2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powołano Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

      Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody Jubileuszu 100-lecia niepodległości. Opracowaliśmy całoroczny program działań, zainicjowany 11 listopada 2017 roku. W szkole eksponowane były w holu głównym wystawy, w czytelni powstał „Kącik dla Niepodległej”, zostały także zorganizowane liczne konkursy historyczne. Powołano do życia specjalną stronę internetową, na której prezentowane są w układzie chronologicznym wszystkie działania szkoły poświęcone obchodom Jubileuszu Niepodległości. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wycieczkach patriotycznych, prelekcjach wygłoszonych przez prezydenta i wiceprezydenta Włocławka oraz przez przedstawicieli lokalnych instytucji edukacyjnych, a także w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci – Nieznany Bohater Niepodległości 1918-1939”.

    Wszystkim organizatorom przedsięwzięć oraz ich uczestnikom gratulujemy zaangażowania i osiągniętych sukcesów.