Gotyk – spotkanie drugie

Zapoznaliśmy się z architekturą i sztuką gotyku przy okazji kolejnego spotkania. Na podstawie opracowań i albumów staraliśmy się odkryć gotyk w szerszym, europejskim wymiarze, z jego bogactwem i zróżnicowaniem form.

Literatura:
Sztuka gotyku, Wydawnictwo Konemann;
Historia sztuki świata tom III (gotyk);
M. Stokowski, K. Cieślak, Księga zamków państwa krzyżackiego w Prusach, Włocławek 2003.
Sztuka świata tom IV, sztuka gotycka, Wydawnictwo Arkady.

Spotkanie odbyło się w 2 połowie października 2003 roku.