Galeria Sztuki Współczesnej-wystawa

W czwartek 10 listopada 2011 r. młodzież koła historycznego obejrzała wystawę zatytułowaną ”Zbieram, gdzie nie rozsypałem”. Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej przy ulicy Miedzianej jest prezentacją prac konserwatorskich przeprowadzonych w Katedrze Włocławskiej w ostatnich kilku latach i wpisuje się w obchody 600-lecia Bazyliki Katedralnej.

Wystawa zrealizowana w formie fotoreportażu pokazuje zakres wykonanych prac:

1. Zdjęcia zabytków przed konserwacją.
2. Zdjęcia, które dokumentują poszczególne etapy prac konserwatorskich.
3. Zdjęcia wykonane po konserwacji, które uświadamiają nam jak dalece zaawansowany był proces destrukcji zabytku.
4. Opis działań konserwatorskich i prezentacja naukowców – konserwatorów.

Wystawie towarzyszy katalog, który przedstawia konserwatorów i prace przez nich wykonane w katedrze. Wystawa jest formą podziękowania sztuce konserwatorskiej, jej mistrzom i adeptom za ich trud, profesjonalizm i ostateczny wynik, który możemy podziwiać na co dzień. Włocławska Bazylika Katedralna najwspanialszy zabytek Włocławka i jeden z najcenniejszych w kraju jest nieustannym obiektem naszego zainteresowania i podziwu. Z uwagą śledzimy i rejestrujemy wszystkie prace realizowane w katedrze oraz publikacje na jej temat i dokumentujemy na stronie internetowej naszego koła historycznego. Opiekun koła historycznego uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym Towarzystwa Przyjaciół Katedry Włocławskiej 1 kwietnia 2008 roku.