Włocławek na pocztówce

Włocławek na widokówce (pocztówce, karcie pocztowej), jako przyczynek do rozwoju filokartystyki włocławskiej i polskiej. Prezentowane pocztówki nie są opublikowane w albumie „Pozdrowienia z Włocławka”, nie widziałem ich także w materiale zdjęciowym Grupy „Włocławek jaki pamiętamy” w serwisie Facebook. Panorama miasta (fot. J. Sieraczkiewicz): Śródmieście, Stare Miasto i część Zazamcza położona nad Wisłą. Włocławek Zachód. Na […]

Włocławek 1920-1922

Z „Przewodnika ilustrowanego po Włocławku” wydanego „Czcionkami Księgarni Powszechnej i drukarni diecezjalnej we Włocławku przy ul. Brzeskiej nr4”, pierwszego przewodnika wydanego w niepodległej Polsce (1922). Poniżej przedstawiamy dane dotyczące wzrostu ludności naszego miasta, listę zrzeszeń, organizacji i instytucji społecznych oraz spis ulic. „Pierwsze dane statystyczne, dotyczące ludności miasta Włocławka posiadamy z roku 1789.” Wcześniejsze informacje […]

650 lat II lokacji miasta

Program imprez kulturalnych i sportowych 8,9 i 10 września 1989 roku z okazji 650. lecia II lokacji miasta Włocławka. 8 września (piątek) 13.00 Uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej – Wojewódzki Dom Kultury 15.00 Posiedzenie Prezydium Federacji Miast Kopernikowskich – Muzeum Historii Włocławka 17.00 Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej „Włocławek 89” – DKTK 10.00-15.00 Czynna wystawa pokonkursowa […]

Żurek kujawski na S. Batorym

Sławomir Koziński absolwent LZK i student Wyższej Szkoły Marynarki Handlowej w Gdyni odbył praktykę studencką i rejs Stefanem Batorym (lato 1979 r.) z Gdyni do Montrealu. Na jednej z licznych kart menu odnaleźliśmy potrawę regionalną, żurek kujawski.

400. lat osadnictwa

17 grudnia 2008 roku Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną 10-cio złotówkę „400. rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej”. Ciekawymi dla naszego miasta i regionu wątkami historii pierwszych osadników w nowym świecie są informacje z opracowania Ryszarda Badowskiego, „Pionierzy Nowego Świata”. Pojawiają się tam fragmenty wydanego w 1625 roku w Amsterdamie pamiętnika autorstwa Zbychgniewa Stefańskiego z […]