Leon Płoszay

Leon Płoszay (1902-1993) Leon Płoszay urodził się 24 listopada 1902 roku we Włocławku. Jako absolwent Gimnazjum Ziemi Kujawskiej rozpoczął w 1923 roku studia w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. Po ukończeniu i uzyskaniu dyplomu na Wydziale Grafiki w 1930 roku, powrócił do rodzinnego miasta i podjął pracę jako nauczyciel rysunku. W tym czasie współpracował także […]

Nowierski i Stec

Janusz Nowierski (1953-2017) Urodził się we Włocławku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, które ukończył w 1975 roku. Komisja Departamentu Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki przyznała mu w roku 1984 dożywotnio status artysty plastyka w dziedzinie grafiki użytkowej. Uprawiał działalność twórczą z zakresu, grafiki użytkowej, malarstwa i rysunku. W latach 1976 […]