Znaczenie dynastii Jagiellonów w dziejach Polski

Ambicje wielkomocarstwowe istniały już w dobie piastowskiej, nawet w czasach największego upadku politycznego. Natomiast brakowało warunków do ich realizacji. Po śmierci Chrobrego Polska prowadziła właściwie politykę obronną zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, musiała tez bronić Śląska przed Czechami. Tylko z Węgrami ukształtowała się granica naturalna na linii Karpat. Ekspansję mogła rozwinąć tylko na […]

Znaczenie Dynastii Piastów w dziejach Polski

Kazimierz III Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku na Zamku w Krakowie. Wraz z jego zejściem zamknęła się epoka piastowska. Jeżeli liczyć ją od legendarnego Piasta, trwała ona około pięć wieków. Piastom zawdzięczamy wyprowadzenie naszych przodków z prymitywnych struktur plemiennych, zjednoczenie licznych pokrewnych sobie plemion na wielkim obszarze dorzeczy Wisły i Odry z Wartą, od […]