Dziennik Bojowy 14 P.P. w nowej odsłonie

Szanowni Państwo. Postanowiłem w całości zaprezentować tekst „Dziennika bojowego 14pp.” prowadzonego przez mojego Dziadka kapitana Józefa Kozińskiego, ponieważ uznałem, że włocławianom należy się, aby ta opowieść była w pełni dostępna. Opowieść o walkach naszego, włocławskiego pułku piechoty w kampanii polskiej 1939 roku. Chciałem w tym miejscu podziękować młodzieży Koła Naukowego Historyków Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, którego jestem opiekunem za pomoc w przepisaniu tekstu i redagowaniu naszych stron internetowych poświęconych pracy KNH i 14pp., które sponsoruję.

Nieprzypadkowo wybraliśmy koniec sierpnia i początek września jako czas zaprezentowania w Internecie w/w źródła historycznego do dziejów 14pp., którego historia jest integralną częścią przeszłości naszego miasta. Uważam, że w niedalekiej przyszłości należałoby wydać „Dziennik Bojowy 14pp.” w wersji książkowej z komentarzem i biogramem jego autora, kapitana Józefa Kozińskiego adiutanta 14pp. Pragnę nadmienić, że jest to drugie źródło historyczne, które publikuję do dziejów 14pp, pierwszym był Statut Przyjaciół 14 P. P. Od 2005 roku pod adresem www.14pp.wwi.pl istniała strona internetowa o Dzienniku Bojowym 14 P.P., jednak nie była to pełna wersja. W związku z licznymi zapytaniami internautów zainteresowanymi tym tematem postanowiłem przenieść stronę na inny CMS (WordPress) z jednoczesną publikacją całości dziennika. Dodatkowo wzbogaciłem serwis o nowe materiały fotograficzne i artykuł o Towarzystwie Przyjaciół 14 P. P. wcześniej zaprezentowany na stronie Koła Naukowego Historyków przy Z. S. Samochodowych.  Serdecznie zapraszam do interesującej lektury.

 

                                                    Z wyrazami szacunku Dariusz Koziński

                                                        nauczyciel ZSS we Włocławku