Dzieje Zakonu Krzyżackiego – spotkanie 1

W II połowie września odbyło się spotkanie, na którym przedstawiliśmy powstanie państwa zakonnego w Prusach, jego rozkwit i upadek.

Wybrana literatura do tematu:

M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim;
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje państwa krzyżackiego w Prusach;
Historia Pomorza, tom I/II, red. G. Labuda;
S. M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411;
Udo Arnold, Zakon Krzyżacki, Z Ziemii Świętej nad Bałtyk.