Atlas historyczny miast polskich

W gmachu głównym MZKiD we Włocławku 23 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie promujące publikację z serii „Atlas historyczny miast polskich”, t. II: Kujawy, z. 4: Włocławek, pod redakcją profesora Romana Czai wydany przez UMK w Toruniu.

   Autorami opracowania historycznego są Roman Czaja, Anna Marynowska i Tomasz Wąsik (MZKiD), natomiast opracowania kartograficznego: Radosław Golba, Zenon Kozieł i Agnieszka Pilarska. Zeszyt 4 stanowi  rodzaj kompendium wiedzy na temat zmian terytorialno-urbanistycznych Włocławka od okresu średniowiecza do czasów współczesnych. Lwią część publikacji stanowią mapy Włocławka oraz reprodukcje źródeł kartograficznych i widoków. Opracowanie zwieńczy zeszyt tekstowy przedstawiający dzieje miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i wyniki badań urbanistycznych oraz opis reprodukcji i wskazówki bibliograficzne.