Zuzułka koło Smólnika. Ślady cmentarzy.

W połowie lat 60-tych XX wieku skutkiem budowy stopnia wodnego we Włocławku zlikwidowano cmentarze ewangelicko-augsburskie oraz cmentarze katolickie. Wisła, która uległa spiętrzeniu, tym samym spowodowała zalanie kościoła parafialnego i cmentarza w Wistce Szlacheckiej, a także cmentarza w Dębie Wielkim i Modzerowie. Szczątki pochowanych tam katolików, jak i ewangelików z dawnych cmentarzy ewangelickich w Dębie Wielkim i Modzerowie zostały przeniesione na nowy cmentarz w Zuzułce blisko Smólnika.

Ponadto na cmentarz w Smólniku przeniesiono w 1967 roku szczątki osób pochowanych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Krzywej Górze, który został zlikwidowany w związku z budową Zakładów Azotowych „Włocławek”. Wspólne groby ekshumowanych oznaczone są osobnymi tablicami informującymi, z jakiego cmentarza szczątki zostały przeniesione.