Udział KNH w II Włocławkim Festiwalu

19 maja 2006 roku młodzież Koła Naukowego Historyków uczestniczyła w Drugim Włocławskim Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki zorganizowanym przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z wieloma instytucjami naszego miasta.

Plac Kopernika i ulica Gdańska

Zwiedziliśmy Muzeum Diecezjalne, Wyższe Seminarium Duchowne, Pałac Biskupi oraz najwspanialszy zabytek Włocławka monumentalną katedrę gotycką z elementami neogotyckimi i manierystycznymi kaplicami. Powstałe w 1907 r. Muzeum Diecezjalne znajduje się, jak prawie wszystkie w/w. obiekty na Placu Kopernika w dawnym budynku wikariuszy katedralnych, który został wzniesiony w I połowie XVIII wieku z polecenia biskupa Szembeka. W późniejszym okresie budynek wikariatu został przebudowany, zatrącając stylowy charakter. Plac Kopernika jest najpiękniejszym zakątkiem naszego miasta, gdzie na każdym kroku towarzyszy nam historia, gdzie możemy najpełniej zrozumieć przemijanie i trwanie czasu zaczarowanego w murach włocławskiej katedry. Dlatego warto przywrócić stylowy charakter wikariatu oraz kanonii przy ul. Gdańskiej, żeby jeszcze bardziej podkreślić historyczny wymiar tego miejsca, wzmocnić jego historyczne oddziaływanie. Byłby to jeszcze jeden argument na rzecz naszych starań o nadanie katedrze wraz z przyległym obszarem statusu Pomnika Historii Prezydenta RP. W okresie przed modernizacją Placu Kopernika i zmianą przebiegu traktu brzeskiego między budynkiem wikariatu, a katedrą znajdował się ogród i figura św. Jana Nepomucena. Obecnie dawny wikariat jest zwrócony tyłem do ulicy Brzeskiej, która prowadzi na most żelazny im. Marszałka Rydza Śmigłego, wybudowany w 1937 roku. W muzeum podziwialiśmy rzeźbę gotycką, manuskrypty, malarstwo, m.in. ze szkoły caravaggiowskiej, naczynia liturgiczne jako przykład sztuki złotniczej, portrety trumienne (niezwykle oryginalny wytwór kultury sarmackiej) oraz wspaniale odrestaurowane wnętrza: marmurowe posadzki i piękne sklepienia. W skarbcu samej katedry oraz w zasobach Seminarium jest tyle wspaniałych dzieł sztuki, iż rozbudowa Muzeum Diecezjalnego jest wprost nieunikniona i potrzebna, żeby włocławianie oraz turyści mogli lepiej poznać historię chrześcijaństwa w Polsce na przykładzie diecezji kujawsko-pomorskiej i miasta biskupiego.

Następnie zwiedziliśmy Wyższe Seminarium Duchowne założone w 1569 roku przez biskupa humanistę Stanisława Karnkowskiego. Kompleks Seminarium tworzą budynki z XIX wieku w stylu neogotyckim, jednonawowy kościół gotycki z 1330 roku, połączony ścianą zachodnią z gmachem Seminarium oraz nowoczesny budynek z 1981/82 roku z piękną aulą. Zwiedziliśmy m.in. bibliotekę seminaryjną oraz podziwialiśmy wspaniałe dzieło sztuki gotyckiej tryptyk z ok. 1460 roku eksponowany w prezbiterium kościoła seminaryjnego. Dzieło przedstawia koronację Najświętszej Marii Panny.

Udaliśmy się do Pałacu Biskupiego [ul. Gdańska, od katedry w dół, w stronę Wisły] przebudowanego w 1861 roku w stylu klasycystycznej rezydencji, w miejscu gdzie znajdował się w XI wieku gród u ujścia Zgłowiączki [Mintawy] do Wisły. Później w tym miejscu stał zamek gotycki, którego relikty odnajdujemy w piwnicach obecnej rezydencji, przedstawiony na akwareli A. Boota z ok. 1627 roku. Monumentalną klatką schodową dotarliśmy do reprezentacyjnego salonu z pięknym widokiem na Wisłę obok, którego znajduje się kaplica pałacowa. W rezydencji biskupów włocławskich gościł podczas IV pielgrzymki do kraju Ojciec Święty Jan Paweł II. Wizytę papieża we Włocławku upamiętniono wmurowaniem tablicy ze spiżu na ścianie zachodniej katedry. W ogrodzie pałacowym w 2006 roku zasadzono dąb poświecony, jak informuje tablica pontyfikatowi Jana Pawła II. Niedaleko bramy wjazdowej do pałacu znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca 750 rocznicę I lokacji Włocławka, zrealizowaną ok. 1255 roku na prawie magdeburskim w odmianie inowrocławskiej z woli księcia Kazimierza I z kujawskiej, królewskiej linii Piastów.