Odeszli na wieczną wartę

26 marca 2006 roku opiekun KNH wraz z rodziną uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej seniorom włocławskiego ZHP w kościele Najświętszego Zbawiciela przy parku Łokietka.

Jedna z tabliczek epitafijnych poświęcona jest pamięci harcmistrza RP Józefa Kozińskiego, komendanta hufca harcerzy we Włocławku w latach 1930-1939, komendanta ośrodka harcerzy włocławskich w latach 1946-1948 oraz współorganizatora Kręgu Instruktorskiego Powiśle, zrzeszającego weteranów ruchu harcerskiego. Harcmistrz, kpt 14 PP, ppłk pożarnictwa Józef Koziński odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 1920 Roku, Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi. Szerzej na temat harcmistrza J. Kozińskiego można dowiedzieć się z publikacji wydanych przez WTN:
Zasłużeni dla Włocławka, pod red. M. Wojciechowskiego i Włocławskiego Słownika Biograficznego, tom I, pod red. S. Kunikowskiego.
W uroczystości wzięli udział, m.in. Prezydent Miasta Włocławek Władysław Skrzypek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkowski, poczty sztandarowe i delegacje harcerzy włocławskich oraz Z. S. Integracyjnych Nr 1 im. Szarych Szeregów.