Oblicza miasta Włocławka

Wystawa zatytułowana „Oblicza miasta Włocławka w kartografii i ikonografii na przełomie XIX i XX wieku” to kolejny ważny głos w dyskusji na temat rewitalizacji Włocławka. Temat rewitalizacji Śródmieścia, zwłaszcza Starego Miasta jest nam szczególnie bliski ponieważ w rozmowach i dyskusjach często ten problem poruszaliśmy. Zastanawialiśmy się nad przyczynami i sposobami zatrzymania dalszej dewastacji zabudowy, pauperyzacji mieszkańców i zainicjowania procesów, które ożywią historyczną część miasta. Podróżując po kraju i zwiedzając zadbane i piękne starówki w pełni uświadomiliśmy sobie fakt, że ani w czasach PRL-u ani po 1989 roku włodarze naszego miasta nigdy nie mieli żadnej koncepcji dotyczącej wizerunku Starego Miasta, wykorzystania jego potencjału w postaci zabytków (perły architektury i sztuki, którym należy stworzyć odpowiednią oprawę w postaci zwartej, stylowej zabudowy typowej dla starówki), średniowiecznej siatki ulic, uzbrojonego terenu oraz położenia nad Wisłą z panoramą Wzgórza Szpetalnego.
Wystawę w naszej ocenie traktujemy jako dobrze udokumentowaną oraz interesująco zaprezentowaną historię miasta i zaproszenie do szerszej dyskusji na temat wizerunku i dalszych perspektyw rozwoju historycznej części Włocławka.