Krzysztof Cieślak

     Urodzony w 1962 roku w Golubiu-Dobrzyniu. Absolwent LZK i Policealnego Studium Reklamy w Ciechanowie. W latach 1984-1986 operator kamery w TVP (uprawnienia z CWPiFT POLTEL w Warszawie). W latach 1981-1982 i 1986-1989 plastyk w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.  Od 1992 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, okręg w Toruniu. W 1997 roku założył Studio Reklamy Wena we Włocławku. Od 2001 roku prowadzi działalność wydawniczą w ramach Studio Wena. Posiada w swoim dorobku 9 wystaw indywidualnych, 25 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 6. nagród w konkursach ogólnopolskich i 3. nagród w konkursach lokalnych.

K. Cieślak jest współautorem fotografii, autorem projektu graficznego, pomysłodawcą albumu i jego wydawca. Album uhonorowany III nagrodą w Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w 2004 roku. Pierwszy album wydany przez Studio Wena.