Jan Marian Marciniak

Urodził się 6 marca 1946 roku w Dubielewie niedaleko Włocławka. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od 1954 roku mieszka we Włocławku. Już w dzieciństwie pasjonowało go malarstwo i sport. Choroba uniemożliwiła mu aktywność w zakresie lekkiej atletyki, a także dokończenie edukacji plastycznej. Od 1977 roku M. Marciniak związał się z Klubem Plastyków Nieprofesjonalnych, działającym przy Dobrzyńsko-Kujawskim Towarzystwie Kulturalnym. W 1985 roku w Czarnym Spichrzu (siedziba DKTK) miała miejsce jego pierwsza wystawa indywidualna. Z Towarzystwem tym Artysta związany był przez wiele lat, nie tylko biorąc udział we wszystkich środowiskowych wystawach, plenerach i warsztatach, ale też malując w tamtejszej pracowni do 2000 roku.

W 1987 roku uzyskał zaświadczenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, nadające mu status artysty malarza. W 1993 roku został członkiem ZPAP w Toruniu oraz Związku Pastelistów Polskich. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach, m.in. w Ogólnopolskim Biennale Pasteli w Nowym Sączu. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych we Włocławku, Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu lokalnym. Tworzy pejzaże polskie, przede wszystkim w technice pasteli, akwareli, a także rzadziej obrazy olejne.