Szampania i Ardeny francuskie – 1986

Wrzesień 1986 roku spędziłem w Givet nad Mozą na zaproszenie rodziny z Francji. Zwiedziłem Szampanię i Ardeny francuskie oraz byłem w Dinant już na terenie Belgii. W Reims zwiedziłem wspaniałą gotycką katedrę, miejsce koronacji królów francuskich. Wielka kamienna świątynia odznaczająca się monumentalnością i wyjątkową harmonią oraz surowym wnętrzem. Doskonały przykład gotyku francuskiego. Miasto i katedra […]

Walery Brochocki

Urodził się 15 grudnia 1847 roku we Włocławku. Jego ojcem był Tomasz Brochocki były oficer pruski, a w tym czasie Intendent Skarbu, matką była Franciszka z Braunów. Na chrzcie, który odbył się 9 stycznia 1848 roku otrzymał imiona Julian Waleryan. Jako 10. letni chłopiec został on wysłany do Korpusu Kadetów w Moskwie. Kolejne osiem lat […]

Ostatnia lekcja profesora Płoszaya

Wystawiony w czerwcu tego roku na aukcji w warszawskim Rempexie pejzaż z okolic Tilieres s/Avre to obraz Leona Płoszaya (1902-1993), włocławskiego grafika, malarza i pedagoga, ucznia profesorów J. Woronieckiego i J. Pankiewicza. To także pierwsza praca tego artysty zaprezentowana na naszym rynku aukcyjnym. Obraz, malowany olejno na sklejce o wymiarach 36,5×50 cm., powstał w 1936 […]

Henryka Staszewska-Królikowska

Urodziła się 15 stycznia 1901 roku w Warszawie. W 1927 roku ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu S. Batorego w Wilnie w pracowni prof. F. Ruszczyca. W roku 1930 powróciła do Warszawy gdzie pracowała jako pedagog. Założycielka Grupy Wileńskich Malarek, w Spółdzielni Artystycznej „Ład” zajmowała się m.in. projektowaniem tkanin. Do Włocławka przybyła w marcu […]

Tomasz Lewiński

Urodzony w 1969 roku. Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z zakresu malarstwa sztalugowego uzyskał w 2003 roku. Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą, pastelem i rysunkiem. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu. Prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Laureat wielu nagród i wyróżnień.

1. listopada – czas refleksji

SPACERKIEM  PO MIEŚCIE Miałem sen: Na słupie ogłoszeniowym wisi afisz:                                                Rozporządzenie       Od dnia … na czas pełnienia mandatu Radnego Rady Miasta Włocławka, Prezydenci Miasta Włocławka na czas pełnienia swojej kadencji, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Włocławek  na czas nie krótszy niż lat cztery, zostają przesiedleni ze swych dotychczasowych miejsc zamieszkania do budynków przy […]