20 stycznia 1945

Wyzwolenie Włocławka 1945? 20 stycznia 2006 roku KNH wzięło udział w sesji naukowej „Wyzwolenie Włocławka 1945”, która odbyła się w Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Sesję zorganizowała Sekcja Nauk Humanistycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, […]