330. rocznica wiktorii wiedeńskiej

12 września 1683 – 2013. Jan III Sobieski król sarmata i ostatni triumf Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Polecamy:
1/Zbigniew Wójcik, Jan Sobieski 1629 – 1696.
2/Otto Forst de Battaglia, Jan Sobieski król Polski.
3/ Jan Wimmer, Odsiecz wiedeńska 1683 r.

Polska sztuka wojenna w okresie wojen z Turcją w drugiej połowie wieku XVII rozwijała się pod silnym wpływem hetmana, następnie króla Jana III Sobieskiego, obdarzonego wybitnym talentem militarnym. Rzeczpospolita szlachecka, chyląca się już do upadku pod ciosami Turków, Tatarów, Szwedów, Brandenburczyków, Siedmiogrodzian i Moskali, rozdarta wojnami domowymi, z których najgroźniejsze było powstanie kozackie na Ukrainie 1648 r. oraz brakiem reform ustrojowych, raz jeszcze zdobyła się na wielki wysiłek zbrojny, uwieńczony zwycięstwami pod Chocimiem 1673 r. i Wiedniem 1683 r.