25. rocznica okrągłego stołu

Obrady ”okrągłego stołu” rozpoczęte w lutym 1989 roku i na podstawie wówczas przyjętych ustaleń przeprowadzone w czerwcu częściowo demokratyczne wybory do parlamentu [sejm kontraktowy], zmieniły geopolityczną mapę świata. Wydarzenia w Polsce zainicjowane obradami okrągłego stołu uruchomiły całą masę zjawisk, których nikt nie przewidział, a zwłaszcza polscy komuniści, którzy chcieli ”podzielić” się władzą z opozycją na co mieli przyzwolenie z Moskwy [pierestrojka Gorbaczowa i odejście od doktryny Breżniewa]. Rozwój wydarzeń w naszym kraju w 1989 roku doprowadził do upadku dyktatury komunistycznej w Polsce i Europie: ”Jesień narodów” 1989/90, zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i rozpad imperium sowieckiego w 1991 roku.

Polska pokojowa droga do demokracji i suwerenności, która zaczęła się w 1980 roku od powstania SOLIDARNOŚCI, załamała się 13 grudnia 1981 roku gdy reżim wprowadził stan wojenny, zatriumfowała w 1989 roku wyborami czerwcowymi do sejmu i senatu i dalszymi zmianami: obecność Polski w NATO i UE. Nasze doświadczenia polityczne wykorzystano potem w RPA przy demontażu apartheidu i obecnie na Ukrainie takie rozwiązania są potrzebne i oczekiwane przez społeczność międzynarodową. Szerzej na temat fundamentalnych przemian w Polsce wypowiedzieliśmy się przy okazji 30. rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 roku i narodzin Solidarności. Warto przypomnieć, iż nazwa historycznych obrad rozpoczętych w lutym 1989 roku wzięła się od kształtu mebla przy którym opozycja zasiadła do negocjacji z komunistami w sprawie demokratyzacji życia publicznego w Polsce.

Zobacz również: 30. rocznica wydarzeń sierpniowych