220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

„Mija rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Rzeczpospolita pod koniec XVIII wieku była obok Stanów Zjednoczonych i Francji ośrodkiem wielkiej rewolucji społeczno-politycznej. Gdyby się powiodła, Polska już 200 lat temu stałaby się demokratyczną, świecką republiką, a jej pierwszym prezydentem zostałby zapewne Polski Washington – Tadeusz Kościuszko.”

Polecamy:
Edwin Bendyk, Pierwszy Prezydent Rzeczpospolitej, (w:) Polityka Nr 14/2014.