14 Pułk Piechoty – spotkanie

Tematem kolejnego spotkania PTH Oddział we Włocławku będzie 14 Pułk Piechoty.
Zaplanowane są dwa referaty:

1) Przyczynki i materiały do historii kampanii wrześniowej, czyli o potrzebie opublikowania „Dziennika bojowego z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzonego przez adiutanta 14 P. P. kapitana Kozińskiego Józefa”.

Cele i założenia:

a) przedstawienie literatury przedmiotu, której autorzy korzystali z Dziennika Bojowego 14 P.P.,
b) sylwetka kapitana Kozińskiego ze szczególnym uwzględnieniem służby wojskowej i pobytu w oflagu w tle historia pułku i oflagu IIC Woldenberg,
c) charakterystyka dziennika jako źródła historycznego,
d) zaprezentowanie i omówienie dokumentów dotyczących służby wojskowej i pobytu w oflagu kapitana Kozińskiego,
e) przedstawienie obszernego fragmentu dziennika dotyczącego walk na froncie polsko-niemieckim kampanii wrześniowej 11 i 12 września 1939 roku,
f) wnioski.

Referat przygotuje mgr Dariusz Koziński nauczyciel historii w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku.

2) Dzieje 14. pułku piechoty w latach 1918-1939

a) formowanie pułku,
b) udział w walkach z Ukraińcami w 1919 roku,
c) udział w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku,
d) walki batalionu zapasowego 14. pp w obronie Włocławka w sierpniu 1920 roku,
e) pułk w okresie pokoju (1921-1939),
f) udział pułku w kampanii wrześniowej 1939 roku,
g) pamiatki po 14. pp w zbiorach MZKiD we Włocławku.

Referat przygotuje mgr Tomasz Wąsik pracownik naukowy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Spotkanie zaplanowane jest na 24 marca 2006 roku o godzinie 16.30 w Collegium Novum WSHE.